Yapay Zeka Eğitimi Öne Çıkan

Yapay Zeka Eğitimi Mühendisliği

Yapay Zeka Eğitimi Mühendisliği

İster Yüz Yüze, İster Uzaktan Canlı

Güncel Müfredat İçin Tıklayın

Yapay Zeka Eğitimi Mühendisliği

 • Programlama dili Python ile dinamik ayrıca etkileşimli web siteleri oluşturmak.
 • Python ve ilgili kütüphanelerle (NumPy, Pandas veya TensorFlow) makine öğrenme algoritmaları geliştirmek ve uygulamak.
 • Python kullanarak oyun geliştirme tekniklerini öğrenmek ayrıca uygulamak.
 • Görüntü işleme veya bilgisayar görüşü tekniklerini kullanarak görsel veri analizi yapmak.
 • Python kullanarak web scraping ayrıca veri toplama tekniklerini öğrenmek ve uygulamak.
 • Raspberry Pi cihazları üzerinde Python kullanarak projeler geliştirmek.
 • Python ile grafiksel kullanıcı arayüzleri (GUI) geliştirmek.
 • NumPy ayrıca Pandas gibi kütüphaneleri kullanarak veri analizi ve görselleştirme yapmak.
 • Yapay sinir ağları veya diğer AI modellerini kullanarak yapay zeka projeleri geliştirmek.
 • Büyük veri analiz tekniklerini ayrıca araçlarını öğrenmek ve uygulamak.
 • Python kullanarak mobil uygulama geliştirme tekniklerini öğrenmek.
 • Python ile tarayıcı otomasyonu ayrıca web testi yapmak.
 • Python programlama dilinde derinlemesine bilgi veya tecrübe sahibi olmak.
 • Bu kütüphaneler hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak ayrıca bunları projelerde etkin şekilde kullanmak.
 • Google'ın açık kaynak kodlu kütüphanelerini öğrenmek ayrıca kullanmak.
 • Yapay sinir ağları kullanarak modeller geliştirmek.
 • Veri bilimi alanında derinlemesine bilgi sahibi olmak veya bu alandaki teknikleri uygulamak.
 • Otomatize edilmiş sistemler hakkında bilgi almak ayrıca bu sistemleri geliştirmek.
Excel Logo

Yapay Zeka Eğitimi Mühendisliği

Uzmanlığınızı sergileyen bir kariyer yeterliliği kazanın

Eğitim Süresi

240 Saat

Sertifika

MEB Logo

Milli Eğitim Bakanlığı

Üniversite Onaylı Sertifika

Python Institute

Eğitim Takvimi

Eğitim Takvmini Gör
Tüm dersleri görüntüleyin
Excel Logo

Yapay Zeka Eğitimi Mühendisliği

Uzmanlığınızı sergileyen bir kariyer yeterliliği kazanın

Eğitim Süresi

240 Saat

Sertifika

MEB Logo

Milli Eğitim Bakanlığı

Üniversite Onaylı Sertifika

Python Institute

Eğitim Takvimi

Eğitim Takvmini Gör
Tüm dersleri görüntüleyin

Yapay Zeka Eğitimi Mühendisliği Amacı

Güncel Müfredat İçin Tıklayın

 • Programlama dili Python ile dinamik ayrıca etkileşimli web siteleri oluşturmak.
 • Python ve ilgili kütüphanelerle (NumPy, Pandas veya TensorFlow) makine öğrenme algoritmaları geliştirmek ve uygulamak.
 • Python kullanarak oyun geliştirme tekniklerini öğrenmek ayrıca uygulamak.
 • Görüntü işleme veya bilgisayar görüşü tekniklerini kullanarak görsel veri analizi yapmak.
 • Python kullanarak web scraping ayrıca veri toplama tekniklerini öğrenmek ve uygulamak.
 • Raspberry Pi cihazları üzerinde Python kullanarak projeler geliştirmek.
 • Python ile grafiksel kullanıcı arayüzleri (GUI) geliştirmek.
 • NumPy ayrıca Pandas gibi kütüphaneleri kullanarak veri analizi ve görselleştirme yapmak.
 • Yapay sinir ağları veya diğer AI modellerini kullanarak yapay zeka projeleri geliştirmek.
 • Büyük veri analiz tekniklerini ayrıca araçlarını öğrenmek ve uygulamak.
 • Python kullanarak mobil uygulama geliştirme tekniklerini öğrenmek.
 • Python ile tarayıcı otomasyonu ayrıca web testi yapmak.
 • Python programlama dilinde derinlemesine bilgi veya tecrübe sahibi olmak.
 • Bu kütüphaneler hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak ayrıca bunları projelerde etkin şekilde kullanmak.
 • Google’ın açık kaynak kodlu kütüphanelerini öğrenmek ayrıca kullanmak.
 • Yapay sinir ağları kullanarak modeller geliştirmek.
 • Veri bilimi alanında derinlemesine bilgi sahibi olmak veya bu alandaki teknikleri uygulamak.
 • Otomatize edilmiş sistemler hakkında bilgi almak ayrıca bu sistemleri geliştirmek.


Öğrenme Garantisi
Ücretsiz Tekrar Hakkı
Uluslararası Sertifika
Uzman Eğitmenler
Temelden Uzmana
Eğitim Konuları

Python Instıtute

UluslarArası Sertifikalı Ayrıca En Geniş Kapsamlı Eğitim İçeriği

Türkiye'deki En İyi Yapay Zeka Mühendisliği müfredatı Arı Bilgi'de; tabi ki en iyi hocalar ile birlikte ;

Yapay Zeka Eğitimi Mühendisliği

Python Core Genel Bakış

 • Python Giriş
 • Python Kurulumu , Python Versiyonları ayrıca,
 • Notebook ve Google Colab
 • Pycharm , Pip ayrıca ,
 • Değişkenler, String Metotları
 • Gömülü fonksiyonlar
 • En çok kullanılan gömülü fonksiyonlar ayrıca ,
 • Fonksiyon ve Metotların farkı
 • Listeler ve Demetler
 • Liste Metotları
 • Sözlükler
 • Dict Metotları
 • IF, ELIF , Else Koşulları ayrıca ,
 • For Döngüsü ayrıca ,
 • While Dongüsü
 • Kütüphane , Modül ve Frameworks Kavramları
 • Random Kütüphanesi ayrıca ,
 • Datetime Kütüphanesi
 • Request Kütüphanesi ayrıca ,
 • Fonksiyonlar
 • Pycharm Editörü ayrıca ,
 • Terminal Kavramı
 • Temel Terminal Komutları ayrıca ,

Streamlit

 • Streamlit Kurulumu
 • Streamlit ile Web Tabanlı Arayüz Tasarlama ayrıca ,
 • Streamlit Metotları
 • Streamlit Yayınlama

Python Api Entegrasyonu

 • JSON Kodlama Dili ayrıca ,
 • XML Kodlama Dili
 • JSON ile API Entegrasyonu
 • XML ile API Entegrasyonu ayrıca ,

Veri Tabanı

 • SQLite Veri Tabanı
 • Veri Tabanı Oluşturma ayrıca ,
 • Tablo Oluşturma
 • CRUD İşlemleri
 • INSERT
 • SELECT ayrıca ,
 • DELETE
 • UPDATE
 • WHERE ayrıca ,
 • LIKE
 • AND ve OR
 • Sqlite Browser ayrıca ,

MongoDB

 • MongoDB Mimarisi ve Kurulum
 • CRUD İşlemleri
 • Şema Tasarımı ve Veri Modelleme ayrıca ,
 • Yönetim
 • Ölçeklenebilirlik ve Kullanılabilirlik ayrıca ,
 • Indexing ve Aggregation Framework
 • Uygulama Geliştirme MongoDB Araçları
 • MongoDB Ek Kavramlar ayrıca ,

Veri Analizi ve Raporlama

 • Veritabanı Kavramı
 • Veri Yönetimi ayrıca ,
 • Neden Veritabanı Tercih Edilir ?
 • Veritabanı Objelerine Yakından Bakış ayrıca ,
 • Alan, Tablo, Kayıt, Veri, Veri Türü Kavramları
 • Veritabanı Bağlantıları
 • Veritabanı Tablolarının Tasarımı ayrıca ,
 • SQL Sorgulama Dilinin Gelişimi
 • SQL Sorgulama Dilinin Grammar Yapısı
 • Sorgu Mantığı ayrıca ,
 • SQL ile Seçme Sorguları
 • SQL ile Gruplama ve Filtreleme İşlemleri
 • SQL ile Aritmetik Fonksiyonların Kullanımı ve Mantığı
 • SQL ile Kategorik Veri Listeleme ve Gruplandırma ayrıca ,
 • SQL ile Kriter Belirtme ve Kriterlerin Birbiriyle Bağlanması
 • SQL ile Şartlı Sorgulamalar ve Data Tagging, Sanal Alanlar Oluşturma
 • SQL kullanarak birden fazla tablo ile aynı anda çalışma, Join Kavramı ayrıca ,
 • Finansal Çözümleme İşlemleri
 • Analiz ve Çözümleyici Uygulamaları ayrıca ,
 • Tasarlanan tablolar arasındaki ilişkiler
 • Form yapılarının oluşturulması
 • Parametrik sorgulamaların kurguları
 • Form kontrollerinin efektif kullanımı ayrıca ,
 • Raporlama İşlemleri
 • Arayüz formları ve Veri giriş  formları tasarlamak
 • Parametrik Raporlama İşlemleri ayrıca ,

Hemen Başvur

Object Oriented Programming ( OOP )

 • Nesne tabanlı programlama nedir ?
 • Neden OOP ihtiyaç duyulur ?
 • Sınıf ve Nesneler ayrıca ,
 • Metot Oluşturma
 • Yapıcı Metotlar ayrıca ,
 • Miras Alma
 • Kapsülleme ayrıca ,

Veri Analizi Numpy

 • Numpy Nedir ?
 • Vektörel işlemler nedir ? ayrıca ,
 • Numpy Vektörleri
 • Numpy Matrisleri ayrıca ,
 • Matris Metotları
 • Vektör Metotları ayrıca ,
 • Matrislerde dört işlem
 • Matrislerde Filtreleme
 • Matrislerde Birleştirme
 • Matris Oluşturma Metotları ayrıca ,

Veri Analizi Pandas

 • Pandas Nedir ?
 • Pandas Veri Tipleri
 • DataFrame Nedir ? ayrıca ,
 • DataFrame oluşturma
 • Pandas serileri
 • Index ve Colums Kavramları
 • Pandas Metotları ayrıca ,
 • Seri Metotları
 • DataFrame Metotları ayrıca ,
 • Group İşlemleri
 • CSV ile DataFrame oluşturma
 • XLSX ile DataFrame oluşturma
 • SQL ile DataFrame oluşturma
 • DF Filtreleme İşlemleri ayrıca ,
 • DF Stack
 • Pandas ile Veri Analizi ayrıca ,
 • Kaggle Platformu
 • Pandas ile CSV ve XLSX çıktı alma ayrıca ,
 • Data Preprocessing
 • Data Normalleştirme
 • Dummies
 • Dönüşümler ayrıca ,

Veri Görselleştirme

 • Matplotlib Kütüphanesi Kurulumu
 • Veri Görselleştirme İlkeleri ve Temel Grafik Türleri
 • Çizgi Grafikleri ve Scatter Plotlar
 • Bar Grafikleri ve Histogramlar ayrıca ,
 • Pasta Grafikleri ve Kutu Grafikleri
 • Seaborn Kütüphanesi ile Veri Görselleştirme
 • Veri Görselleştirmede Renk ve Stil Kullanımı
 • Grafiklerin Etiketlenmesi ve Başlıklandırılması
 • Grafiklerde Eksen Ayarları ve Özelleştirme ayrıca ,
 • Zaman Serisi Verilerinin Görselleştirilmesi
 • Coğrafi Verilerin Haritalar Üzerinde Görselleştirilmesi ayrıca ,
 • Interaktif Veri Görselleştirme Araçları (Bokeh, Plotly gibi)
 • Büyük Veri Görselleştirme Teknikleri ayrıca ,
 • Makine Öğrenimi Sonuçlarının Görselleştirilmesi
 • Metin ve Duygu Analizi Sonuçlarının Görselleştirilmesi
 • Veri Görselleştirme ve Web Uygulamaları Entegrasyonu ayrıca ,
 • Veri Görselleştirme ve Raporlama Araçları (Jupyter Notebook, Tableau gibi)
 • Veri Görselleştirme ve Proje Uygulamaları
 • İleri Düzey Veri Görselleştirme Teknikleri ve İpuçları
 • Uygulama ve Proje Geliştirme Örnekleri ayrıca ,

Makina Öğrenmesi

 • Makina Öğrenmesi Nedir ?
 • Makina Öğrenmesi Temek Kavramlar
 • SkLearn Kütüphanesi ayrıca ,
 • Regresyon Kavramı
 • Sınıflandırma Kavramı
 • Liner Regresyon
 • Multi Liner Regresyon ayrıca ,
 • Ridge Regresyon
 • Lasso Regresyon
 • ElasticNet ayrıca ,
 • Logistic Regresyon
 • Decision Tree Algoritması
 • Random Forest Algoritması
 • KNN Algoritması
 • Facebook Prophet ayrıca ,
 • Facebook Prophet ile Zamana Bağlı Tahminler
 • Facebook Prophet Görselleştirme ayrıca ,

Yapay Sinir Ağlarının Yapısı ve Perceptron

 • YSA Nedir
 • Ağırlıklar ve Bias
 • Çalışma Mekanizması ayrıca ,

Aktivasyon Fonksiyonları ve Geri Yayılım

 • Sigmoid
 • Softmax
 • Relu
 • Tanh
 • Linear
 • Leakly Relu ayrıca ,

Derin Öğrenme Modeller ( Keras , Tensorflow )

 • Hiper Parametrelere Giriş
 • Batch
 • Epochs ayrıca ,
 • Öğrenme Katsayısı
 • L1,L2
 • Optimizerlar ayrıca ,

CNN

 • Görüntü İşleme Temeller
 • Model Teoriği
 • Model Kurma ,Eğitim ve Test
 • Proje ayrıca ,

RNN

 • Model Teoriği
 • Model Kurma ,Eğitim ve Test
 • Proje, Ayrıca:

LTSM

 • Model Teoriği
 • Model Kurma ,Eğitim ve Test
 • Proje ayrıca ,

Derin Öğrenme Modellerinde Arayüz Oluşturma
Big Data

 • Büyük Veri Nedir?
 • Büyük Veri Kütüphaneleri
 • Hadoop ve Bileşenleri ayrıca ,
 • Hadoop Kurulum Modları
 • Bulut (Cloud) Ortamı Kurulumları
 • Apache Kafka Cloud Kurulumları ayrıca ,
 • Elasticsearch ve Kibana Cloud Kurulumları
 • PySpark ile Analizi
 • Gerçek uygulamalı Veri Analizi
 • Tavsiye Sistemleri Veri Keşfi ayrıca ,

Django ile Web Yazılımları

 • Nesne Tabanlı Programlama Nedir
 • Neden OOP İhtiyaç Duyulur ayrıca ,
 • Sınıf ve Nesneler
 • Metot Oluşturma
 • Yapıcı Metotlar
 • Miras Alma
 • Frontend , Backend , FullStack Kavramları
 • UX – UI Tasarım Nedir ?
 • Web App Nedir ? ayrıca ,
 • HTML Nedir?
 • Temel HTML Eğitimi ayrıca ,
 • Temel HTML Tagları
 • HTML İle HTML5 Arasındaki Farklar ayrıca ,
 • HTML5 ile Gelen Yeni Etiketler ve Kullanım Alanları
 • HTML5 Öğeleri ayrıca ,
 • Yeni Nesil Form Oluşturma Uygulamaları
 • Header, Nav, Section, Footer Bölümleriyle Sayfa Dizaynı
 • Filexible Box yöntemi
 • Yazı ve Resim gölgelendirme ayrıca ,
 • Ses ve video uygulamaları ayrıca ,
 • Temel CSS Eğitimi
 • CSS3 Biçimlendirme Dili
 • CSS Temel Yapısı
 • HTML Öğelerine CSS Uygulama Yöntemleri ayrıca ,
 • Biçimlendirme Özellikleri ve Teknikleri
 • Konumlandırma Özellikleri ve Teknikleri ayrıca ,
 • Temel Animasyon Özellikleri ve Teknikleri
 • Arayüz Kodlama Egzersizleri ayrıca ,
 • Temel Bootstrap Eğitimi
 • Bootstrap framework nedir
 • Sayfaya Çağrılması ve Örnekler ile Üzerinden Gidilmesi ayrıca ,
 • Button Groups,
 • Button Dropdowns,
 • Tabs,

ArıBilgi Öğrencilerine İş ve Staj Garantisi Verir…

 • Pills, ayrıca ,
 • Lists
 • Navbar,
 • Labels,
 • Badges,
 • Alerts, ayrıca ,
 • Progress Bars,
 • Modals, ayrıca ,
 • Dropdowns,
 • Accordion vb. Uygulamalar
 • Domain Alımı,
 • Domain Hostinge Nasıl Yönlendirilir,
 • Oluşturulan Hostinge Web Sitesi Nasıl Yüklenir? ayrıca ,
 • Django Kurulumu
 • Django Admin Paneli Oluşturma ayrıca ,
 • Django ile MVT Yapısı
 • Django Model Oluşturma
 • Django Template Oluşturma ayrıca ,
 • Django View Oluşturma
 • Django ile Dinamik İçerik Oluşturma
 • Admin Paneli İçerik Entegrasyonları ayrıca ,
 • Kullanıcı Rolleri
 • JQuery Events (JQuery Olayları)
 • JQuery Callback Fonksiyonu Kullanımı
 • JQuery Sekmeli Panel Yapımı ayrıca ,
 • JQuery Slide Metotları
 • JQuery Animate Metodu

ArıBilgi Öğrencilerine İş ve Staj Garantisi Verir...

daha detaylı bilgi için lütfen arayınız... 0850 303 16 35

Hemen Başvur

Sınıflar ve Uygulamalar
Yapay Zeka Eğitimimizde dersler 8-10 kişilik, her kursiyere bir bilgisayarın tahsis edildiği özel olarak tasarlanmış dünya standartlarına uygun sınıflarda yapılır. Ayrıca bu sınıflar katılımcının birebir katılım gösterebilmesi amacıyla özel olarak dizayn edilmiştir. Yapay Zeka  eğitiminde katılımcılarımıza her özel bölüm ile ilgili proje çalışmaları yaptırılır. Ayrıca bu çalışmalar katılımcılarımızın eğitim bitiminde iş hayatında karşılarına çıkabilecek her türlü uygulamanın üstesinden gelmesini sağlamaktadır.

 

Proje Uygulaması
ArıBilgi eğitim sonu projesi Yapay Zeka Eğitimi için  zorunludur.


Sertifikalar

Yapay Zeka Eğitimi Mühendisliği

Eğitimde öğrencilerimiz projelerini tamamlayarak aşağıdaki sertifikaları alabilirler:

Python Institute Sertifikası

MEB Sertifikası

MEB Sertifikası

PCEP Sertifikası

PCEP Uluslararası Sertifikası

PCPP Sertifikası

PCPP Uluslararası Sertifikası

PCAD Sertifikası

PCAD Uluslararası Sertifikası

 

 

 

Bilgi İstek Formu
Scroll to top
telefon iletisim bilgi
 whatsapp iletisim
bilgi istek formu iletisim
Arı Bilgi İletişim Numarası