UFRS / TFRS Kursu Eğitimi - Arı Bilgi Bilgisayar Kursu

UFRS/TFRS Kursu Eğitimi

(Formu Doldurun %10 İndirim Kazanın.)

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında Uzmanlaşın

Küreselleşen iş dünyasında şirketler birbirleriyle rekabet edebilmek için uluslararası borsalarda işlem yapmaya başlamışlardır. Bu yüzden Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) oluşturulmuş ve yerel değil tüm dünyayı kapsayan finansal düzenlemeler kabul edilmiştir. UFRS amacı finansal tabloların karşılaştırılabilir, güvenilir, anlaşılır ve şeffaf bir şekilde sunulması ile uluslararası yatırımların ve ticaretin arttırılmasıdır.

UFRSlerin şirketler, yatırımcılar ve kontrolörler için büyük kolaylık sağlamaktadır. Şirketlerin finansal tablolarının aynı standartlarda hazırlanması hem şirket yönetimi hem de yatırımcıların finansal bilgileri doğru bir şekilde yorumlayarak doğru kararlar alabilmesi için önemlidir. UFRSler aynı zamanda kontrolörlerin de finansal tabloların güvenilirliğini ve şeffaflığını değerlendirebilmesi için önemli bir başlangıç noktası teşkil etmektedir.

Ülkemizde yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ile beraber finansal tabloların UFRSlerin Türkçe çevirisi olan Türkiye Muhasebe Standartlarına (“TMS”) göre hazırlanması TTK kapsamına giren şirketler için zorunlu hale gelmiştir. TTK ile, finansal raporlama ve muhasebe alanında tekdüze ve ortak bir disiplin oluşturarak finansal tabloların uluslararası pazarda kabul edilmesi ve Türk şirketlerin dış pazarda rekabet avantajı kazanması amaçlanmaktadır. Bu durum bir yandan şirketlerin dünyadaki finans kaynaklarına daha hızlı ulaşmasını ve uluslararası yatırım kararları almasını kolaylaştırırken, uluslararası yatırımcıların da kaliteli ve güvenilir bilgiye olan erişimini sağlayarak şirketlere ve finansal tablolara olan güvenini artıracaktır.

UFRS / TFRS Kursuna Kimler Katılmalı

UFRS / TFRS eğitimine finansal raporlamaları okuyup, anlayıp yorumlamak isteyen, uluslararası piyasalarda yerli ve yabancı şirketlerin mali raporlamasını yapmak ve bu konuda uzman olmak isteyen herkes katılmalıdır. Ancak öğrencinin alt yapıda muhasebe, sermaye piyasaları finansal raporlamalar hakkında genel bilgiye sahip olması gerekmektedir.

Daha detaylı bilgi için lütfen arayınız... 0850 303 16 35

UFRS / TFRS Kursu Eğitim Hedefi

Standartlar hakkında detaylı bilgi sahibi olarak, örnekler çözerek, yasal mevzuata göre düzenlenen mali tablolar ile UFRS’ ye göre düzenlenenler arasındaki farklılıkları ortaya koymak. UFRS’ nin çalıştığınız kurumdaki uygulamalarında karşılaşılabilecek sorunlara çözüm üretmek.

daha detaylı bilgi için lütfen arayınız... 0850 303 16 35

UFRS / TFRS Eğitimi Kursu

UFRS / TFRS Kursu Eğitim Konuları;

UMS 1 Finansal
UMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
UMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar1
UMS 2 Stoklar
UMS 18 Hasılat
UMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
UMS 21 Kur Değişiminin Etkileri
UMS 12 Gelir Vergisi
UMS 23 Borçlanma Maliyetleri
UMS 16 Maddi Duran Varlıklar
UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
UMS 7 Nakit Akış Tablosu
UFRS Mali Tabloların Oluşturulması

daha detaylı bilgi için lütfen arayınız... 0850 303 16 35

ÖNCE FAYDA

Eğitim Takvimi

İŞ VE STAJ GARANTİLİ

UFRS / TFRS Kursu Eğitim Süresi:
UFRS / TFRS Kursumuz toplam 3 gün sürmektedir.UFRS / TFRS Kursu, hafta İçi sabah, öğle, akşam ve hafta sonu sabah, öğle, akşam saatlerinde 3 er saatlik seanslar olarak yapılır.

daha detaylı bilgi için lütfen arayınız... 0850 303 16 35

ÖNCE FAYDA

Eğitim Takvimi

İŞ VE STAJ GARANTİLİ

UFRS / TFRS Kursu Dökümanları
UFRS / TFRS eğitiminde uzman eğitmen kadromuz tarafından hazırlanmış özel ders materyalleri her katılımcımıza verilmektedir. Ayrıca gerekli görüldüğünde ilgili eğitimle alakalı, kaynağından eğitim kitapları katılımcılarımıza verilmektedir.

ÖNCE FAYDA

Eğitim Takvimi

İŞ VE STAJ GARANTİLİ

Sınıflar ve Uygulamalar :

Dönem Sonu Kapanış İşlemleri dersler 8-10 kişilik, her kursiyere bir bilgisayarın tahsis edildiği özel olarak tasarlanmış dünya standartlarına uygun sınıflarda yapılır. Bu sınıflar katılımcının birebir katılım gösterebilmesi amacıyla özel olarak dizayn edilmiştir. Dönem Sonu Kapanış İşlemleri eğitiminde katılımcılarımıza her özel bölüm ile ilgili proje çalışmaları yaptırılır. Bu çalışmalar katılımcılarımızın eğitim bitiminde iş hayatında karşılarına çıkabilecek her türlü uygulamanın üstesinden gelmesini sağlamaktadır.

Sınav Uygulaması : Dönem Sonu Kapanış İşlemleri eğitiminde Arı Bilgi sınavları zorunludur.
Sertifikalar :

Dönem Sonu Kapanış İşlemleri kursunda öğrencilerimiz sınavlara katılarak aşağıdaki sertifikaları alabilirler;

  • M.E.B onaylı muhasebe sertifikası (sınav gerekli)
  • Arı Bilgi Eğitim Katım Sertifikası (sınav gerekli)