T-500
BİLGİ İSTEK FORMU

" T-500 "etiketi araması


SAP 2000 Kursu / Eğitimi

SAP 2000 Kursu / Eğitimi


MEB Onaylı (Formu Doldurun %10 İndirim Kazanın. Ekim Ayı Özel Kampanya)

SAP2000 , yapı sistemi modellerinin geliştirilmesi, analizi ve boyutlandırılması için genel amaçlı bir programdır. Bu program yapısal elemanların tasarımını yapan ve üç boyutlu tasarımlara göre statik-dinamik analiz yapılabilen bir programdır. Sap2000 programı ile yapıları tasarlayıp, yükleme işlemlerini uygulayarak, kullanılacak malzemeyi seçip analiz yapılabilir.


Grid Çizgilerinin Kullanımı
Global ve Lokal Eksenler ile Çalışma
Kafes ve Düğüm noktaları kullanılarak tasarım yapılması
Çubuk ve Kabuk elemanlarının kullanılması
Mesnet, Serbestlik, Rijitlik işlemleri ile uygulamalar
Yapı Modellemesi
Kesit Özelliklerinin Tanımlanması
Malzemelerin Tanımlanması (Beton, Çelik ve Alüminyum vs.)
Değişken ve Sabit Kesitlerin Atanması
Yüklerin Tanımlanması
Yük Atama İşlemlerinin yapılması
Yüklerin Etki Biçimi ve Yükleme durumlarının izlenmesi
Analiz Uygulaması
Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Yönetmeliklere Uygun Boyutlandırma İşleminin Yapılması
Deprem Tahkiki Uygulaması

STA4-CAD Kursu / Eğitimi

STA4-CAD Kursu / Eğitimi


MEB Onaylı (Formu Doldurun %10 İndirim Kazanın. Ekim Ayı Özel Kampanya)

STA4-CAD programı; çok katlı betonarme yapıların statik, deprem, rüzgar ve betonarme analizini entegre olarak yapan bir programdır. Statik ve betonarme analizleri, standart ve yönetmelikleri esas alacak şekilde yapabilmektedir. Yapısal 3D modelleme yapılarak analiz opsiyonlarına göre çözümleme yapabilmektedir. Analiz sonrası; eleman optimizasyonu, maliyet analizleri ve deprem yönetmeliğinin tüm kontrolleri yapılabilmektedir.

Aks oluşturulması, değiştirilmesi, çoğaltılması, ayarların yapılması 
Kolon bilgisi girilmesi,çeşitleri ve özellikleri…
Kiriş bilgisi girilmesi, çeşitleri kullanım amaçları ve özellikleri…
Yük Kombinasyonları
Yüklerin Kiriş Ve Kolonlara Dağıtılması
Kirişlerin Değerlerinin Bulunması
Panel Elemanlar
Perdelerin Düzenlenmesi
Yapısal elemanların oluşturulması (aks, kolon, kiriş, plak, temel…)
Deprem Bölgesinde Perdelerin Modellenmesi
Döşeme bilgisi girilmesi, çeşitleri kullanım amaçları ve özellikleri
Poligon kolon oluşturulması
Çok Katli Betonarme Yapıların Deprem Hesabi
Hata kontrolü yapılması
Kat kopyalama, eleman numaralandırma, süreklilik kontrolü
Model Analizi
Analiz sonuçlarının raporlanması
Proje çizimlerinin yapılması (kalıp planı, kolon aplikasyon planı, kiriş detayları…)
Çizimlerin Autocad ortamına aktarılması, düzenlenmesi
Radye temel analizi, çizimi, düzenlenmesi
Merdiven tasarımı analizi çizimi ve düzenlenmesi
Ara katlı, kademeli yapı tasarımı
Farklı elastisite modülü seçimi, atanması
Güçlendirme projesi tasarımı, analizi, yetersizliklerin tespiti ve güçlendirme sisteminin belirlenmesi
Sta4Cad analiz sonuçlarının değerlendirilmesi

Hemen Başvur