Bilgisayarlı Muhasebe Kursu
BİLGİ İSTEK FORMU

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu Eğitimi

MEB Onaylı (Formu Doldurun %10 İndirim Kazanın. Şubat Ayı Özel Kampanya)

Türkiyede en çok eleman ihtiyacı olan sektör muhasebe sektörüdür. İster bir firmanın muhasebesinde çalışın, ister kendi muhasebe büronuzu açın mutlaka piyasada en yaygın kullanılan Eta, Logo ve Mikro programlarına ihtiyacınız olacaktır. Bilgisayarlı Muhasebe kursumuzda ön muhasebeyi ve genel muhasebeyi birlikte anlatıyoruz. Eğitimlere katılan öğrencimiz her iki bölümü de öğrenir. Eğitimlerimiz %100 uygulamalı geçmektedir. Öğrencilerimiz kendi bilgisayarlarından sanal şirketler kurarak çalışma yapmaktadırlar. Sizde şubelerimize uğrayın ve eğitim danışmanlarımızdan bilgi alın. Bilgisayarlı Muhasebe eğitimimize katılarak sektörde kolayca iş imkanı bulabilirsiniz! Bilgisayarlı Muhasebe eğitimi ArıBilgi Eğitim Kurumlarında.

Eğitim Süresi

Bilgisayarlı Muhasebe Kursumuz toplam 93 saatten oluşmaktadır. Muhasebe Kursu, hafta İçi sabah, öğle, akşam ve hafta sonu sabah, öğle, akşam saatlerinde 3 er saatlik seanslar olarak yapılır. Muhasebe Kursunda eğitimler 50 dakika ders, 10 dakika ara verilerek yapılır. Eğitmen projeye bağlı olarak blok ders yapmaktadır.

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu Hakkında Hemen Bilgi Almak İçin Aşağıdaki Formu Doldurunuz.

Eğitim Hedefi

Bilgisayarlı Muhasebe kursu müfredatı içinde bulunan programlara ait menüleri ve kullanım alanlarını öğrenmektir. Bilgisayarlı Muhasebe kursunda, Vergi usul kanunlarına hakim olmayı sağlamak muhasebesel kod ve numaralandırmayı öğrenmek piyasada yaygın olarak kullanılan muhasebe programlarına hakim olmak cari hesap düzenine hakim olmak muhasebe ve muhasebe mesleği ile ilgili temel bilgiler almak şirket ve şirket yapıları genel tanımlar gösterilerek muhasebe anlatılır. (Fatura, İrsaliye, Çek-Senet, Tahsilat Makbuzu, Tediye Makbuzu, Gider Pusulası, Serbest Meslek Makbuzu) KDV, muhtasar ve geçici vergi beyannameleri ve doldurulması tek düzen hesap planı ve işleyişi konu başlıklarını içerir. Bu konu başlıklarına göre eğitim planı uygulanır.

Kimler Katılmalı

Her şirketin küçük yada büyük bir muhasebesi bulunmaktadır. Amacımız öğrencimizin; küçük, orta yada büyük işletmelerin muhasebelerinde çalışabilecek bir muhasebe eğitimini almasını sağlamaktır. Dolayısıyla muhasebe kursuna bilgisayar altyapısı olan, meslek liselerinde, üniversitelerde ilgili bölümü bitirmiş yada devam eden ya şirketlerde muhasebe konusunda kariyer yapmak isteyen herkes katılabilir. Linke tıklayarakda iş olanakları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Eğitim Konuları

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Bilgisayarlı Muhasebe kursunda aşağıdaki muhasebe programları öğretilir;

 • Modül 1 : Muhasebeye Giriş
  • Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları
  • Muhasebede kayıt sistemleri
 • Modül 2 : Tek Düzen Hesap Planı
  • Tek taraflı ve çift taraflı kayıt sistemi arasındaki fark
  • Kullanılan defterlerin düzenlenmesi
  • Envanter
  • Hesaplarda tahsilat ve ödeme kanalları
  • Personel İşlemleri
  • Ücret bodrosunun hazırlanması
  • Muhasebe süreçleri
  • Açılış kapanış işlemleri
  • Muhasebede kayıt ve belgeler
  • Dönem içi kayıtlar mizon, envanter işlemleri, gelir gider tablosu kapanış bilançosu
 • Modül 3 : Gelir Tablosunun ve Bilançonun Hazırlanması
  • Bilançonun içeriği, tanımı, şekli
  • Mali işlemlerin bilanço üzerinden izlenmesi
 • Modül 4 : Personel İşlemleri
  • Ücret bodrosunun hazırlanması
  • Muhasebe süreçleri
  • Açılış kapanış işlemleri
  • Muhasebede kayıt ve belgeler
  • Dönem içi kayıtlar mizon, envanter işlemleri, gelir gider tablosu kapanış bilançosu
 • Modül 5 : Beyannameler
  • KDV beyannamesi
  • Muhtasar beyannamesi
  • E-beyanname bodro ve vergilendirme

Ön muhasebe Programları

 • Modül 1: ETA Ticari Muhasebe Paket Programı

Cari, Servis işlemleri, Cari kartı açılması, Cari hesap fişleri doldurulması, Muhasebe, Servis işlemleri, Fiş girişleri, Stok, Servis işlemleri, Stok kartları açılması, Stok fişi doldurulması, Raporların incelenmesi,

 • Modül 2: LOGO GO Plus Ticari Muhasebe Paket Programı

Sistem İşletmeni Modülü, Firma açılması, Çalışma bilgilerinin oluşturulması, Muhasebe, Fişlerin doldurulması, Stok, Stok tanımlarının yapılması, Fişlerin doldurulması, Raporların incelenmesi

 • Modül 3: MİKRO Ticari Muhasebe Paket Programı

Cari, Servis işlemleri, Cari kartı açılması, Cari hesap fişleri doldurulması, Raporların incelenmesi, İrsaliye, Servis işlemleri, İrsaliye kesilmesi, Raporların incelenmesi, Fatura, Servis işlemleri, Fatura kesilmesi, Müşteri, Firma Çek-Senet işlemleri

Türkiye de en çok kullanılan muhasebe programları eğitimi ArıBilgi'de...

HEMEN BAŞVUR

Eğitim Takvimini Görmek İçin bilgisayarlı muhasebe kursu

Eğitim Materyalleri
Bilgisayarlı muhasebe eğitiminde uzman eğitmen kadromuz tarafından hazırlanmış özel ders materyalleri her katılımcımıza verilmektedir. Ayrıca gerekli görüldüğünde ilgili eğitimle alakalı, kaynağından eğitim kitapları katılımcılarımıza verilmektedir.
Sınıflar ve Uygulamalar
Bilgisayarlı Muhasebe eğitiminde dersler 8-10 kişilik, her kursiyere bir bilgisayarın tahsis edildiği özel olarak tasarlanmış dünya standartlarına uygun sınıflarda yapılır. Bu sınıflar katılımcının birebir katılım gösterebilmesi amacıyla özel olarak dizayn edilmiştir. Bilgisayarlı Muhasebe eğitiminde katılımcılarımıza her özel bölüm ile ilgili proje çalışmaları yaptırılır. Bu çalışmalar katılımcılarımızın eğitim bitiminde iş hayatında karşılarına çıkabilecek her türlü uygulamanın üstesinden gelmesini sağlamaktadır.


Sınav Uygulaması

Bilgisayarlı Muhasebe eğitiminde Arıbilgi sınavları zorunludur.


Sertifikalar

Bilgisayarlı Muhasebe kursunda öğrencilerimiz sınavlara katılarak aşağıdaki sertifikaları alabilirler;

 • M.E.B onaylı muhasebe sertifikası (sınav gerekli)
 • Arıbilgi Eğitim Katım Sertifikası (sınav gerekli)

Tanıtım Kitapçığı

Kurumsal Tanıtım Kitapçığımızı İncelemek İçin Lütfen 


Arı Bilgi Başvuru Formu

Hemen Başvur