Java ve Android Kursu Eğitimi
BİLGİ İSTEK FORMU


Başlangıç Tarihi 24 Eylül 2018 Pazartesi
Kalan Gün Başladı
Seans Hafta İçi
Saat Aralığı 19:00 - 21:40
Toplam Süre 120 Saat
Eğitim Yeri Kadıköy
Ücret Danışınız
Kontenjan Son 3 kişi
Doluluk
%70
Kimler Katılmalı

Java Android kursunda mobil uygulamalar artık hayatımızın değişmez bir parçası. Kullandığımız tüm araçlar bir uygulamya sahip. Mobil uygulama geliştirme, geleceğin en değerli meslekleri arasına girmektedir. Dolayısıyla mobil uygulama geliştirmek isteyen herkes katılmalıdır.

Eğitim Konuları

Modül 1

Java Diline Giriş

 • Java Diline Giriş ve Geliştirme Platformu
 • Java’ nın doğuşu, tarihçesi ve gelişimi
 • Java dilini diğer dillerden ayıran özellikler
 • Java’ nın çalışma platformu ve çalıştırılabildiği platformlar
 • JDK (Java Development Kit), JVM (Java Virtual Machine)
 • Java ortamın kurulumu
 • Console ekranında örnek Java kodu derleme
 • Java versionlarının incelenmesi
 • Eclipse geliştirme ortamı
 • Örnek sınıf ve yapısı
 • Main metodu
 • Java Dilinin Özellikleri
 • Sınıf Kavramı
 • Döngüler (for, while, do-while, for-each)
 • Koşullar (if-else if-else, switch-case)
 • Temel Tipler
 • Metodlar
 • Diziler, çok boyutlu diziler ve dizi davranışları
 • Hata Yakalama (Exceptions), özel hata yakalama sınıfları
 • Temel tip çevrimleri

Modül 2

Nesneye Dayalı Programlama (Object Oriented Programing)

 • Nesne kavramı
 • Bellek kullanımı
 • Heap ve Stack Alanlar
 • Static nesneler
 • Static değişken ve metodların davranışları Erişim izinleri (public, private, protected vs.. erişimler)
 • final özelliği
 • Miras alma (Inheritance)
 • Interface
 • Abstraction
 • Constuctor
 • Polymorphism
 • Object Casting

Modül 3

Collection Framework

 • Dizilere göre farklılıkları ve avantajları
 • List, ArrayList
 • Map
 • Set
 • Compariable arayüzü

Modül 4

IO (Input Output)

 • Dosya operasyonları
 • Buffer kullanımı ve performans avantajları
 • Dosyalar ve dizinler üzerinde izinler
 • Stream
 • File sınıfı
 • Object serialization

Modül 5

Threadler

 • Threadlerin özellikleri
 • Javada thread kullanımı

Modül 6

Java’ da Veritabanı İşemleri

 • JDBC
 • Veritabanı Sürücüleri
 • INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT Operasyonları
 • Transaction yönetimi
 • Oracle ve MySQL veritabanı bağlantısı ile temel sorgular

Modül 7

Haberleşme Hizmetleri

 • Socket mimarileri
 • HTTP protokolü üzerinden iletişim
 • Java Mail
 • SMS servisleri ile iletişim

Modül 8

Diğer Konular

 • Annotation kullanımı
 • Annotation sorgulama
 • Generic tanımlar
 • Generic sınıflar
 • Genericlerin collection framework ile kullanımı
 • ENUM tanımlar
 • Reflection kullanımı

Android Kursu 

Modül 9

Android Programlama

 • Platformun gelişimi, genel özellikleri
 • Sistem mimarisi
 • Geliştirme ortamı
 • Ilk uygulama: Hello World
 • Temel Android Bileşenleri I
 • Activity Yapısı, yaşam döngüsü
 • View, Layout
 • Intent
 • Debug ve Log yapısı
 • DB İşlemleri (SQLite)
 • Notifications
 • Temel Android Bileşenleri II : Service
 • Temel Android Bileşenleri III : Broadcast Receiver
 • Temel Android Bileşenleri IV : Content Provider
 • Temel Android Bilesenleri V : Widget
 • Lokasyon servisleri
 • Sensorler

Java Android Kursu Eğitimi

Eğitim Takvimini Görmek İçin java android kursu eğitimi


Arı Bilgi Başvuru Formu


Hemen Başvur